Poul Freudenthal, Formand

Mine hundemæssige børnesko er trådt i DcH hvor jeg startede til hvalpetræning med min første collie. Det var tilbage i 1983 og siden da har collien været en meget stor del af mit liv.
I DcH var det jo lydighedsarbejdet det drejede sig om og jeg gennemgik her en træneruddannelse og fungerede som sådan i en længere årrække. Da agility kom til landet, var jeg med til at etablere den lokale agilityafdeling og skiftede så min trænergerning over til dette nye og spændende område.
I min tid i DcH var jeg valgt ind i bestyrelsen og fungerede som foreningens kasserer igennem ca. 14 år.
Jeg havde herefter lyst til at se noget andet end DcH og startede med at træne mine hunde i DKK’s lokale kreds. Det varede ikke længe inden jeg var blevet lokket til her at fungere som agility og familiehundeinstruktør.
Efter eget valg besluttede jeg mig til at afvikle mine øvrige bestyrelsesposter samt instruktørgerninger og istedet hellige mig opdrættet og klubarbejdet i min races specialklub - Dansk Collie Klub. Jeg har igennem alle årene været tæt involveret i beslutningsprocesserne og har derfor et godt og grundigt kendskab til både regler og baggrunden for disse i klubben.

Igennem årene har jeg opdrættet både Collie og Korthårs Collie samt et enkelt kuld Shelties. Det har indtil videre resulteret i 23 hvalpekuld. Jeg ser det ikke som en målsætning at lave en masse hundehvalpe, men ønsker hellere at lave nogle hvalpe hvor der er lagt tanker og følelser i den enkelte hvalp og dens søskende. Dette betyder at jeg nogle gange har været på langfart for at finde netop den hanhund som jeg ønskede skulle være far til mit hvalpekuld. På denne måde er jeg kommet i kontakt med en masse dejlige mennesker rundt omkring i verden. Noget jeg absolut ikke ville have været foruden.

I Dansk Collie Klub startede mit klubarbejde med at være med til at etablere klubbens hjemmeside og fungere som webmaster i en årrække. Tilbage omkring årtusindskiftet oplevede den danske collieverden et fald i stambogsføringerne på 50% hvilket gav anledning til bekymrede tanker om colliens fertilitet. Det blev nedsat et selvstændigt udvalg, Fertilitetsudvalget, som skulle se nærmere på problematikken og jeg blev udpeget til at være et af det nye udvalgs medlemmer. Det var et meget spændende arbejde og udvalget blev senere omdøbt til det nuværende Sundheds-/Etiske udvalg hvor jeg bl.a. har været med til at udfærdige klubbens etiske retninglinier.
I 2005 blev jeg af en række medlemmer opfordret til at opstille til bestyrelsesvalget og blev valgt ind. Den daværende bestyrelse skulle lige finde sit ståsted og efter lidt omrokeringer valgte bestyrelsen at udpege mig som klubbens formand. Denne post har jeg glædeligt besat siden.
Da jeg i sin tid blev opfordret til at opstille til bestyrelsesvalget var min tilgang til opgaven at vi oplevede en tid hvor kravene til klubben, opdrætterne og vores "vare", collien, blev større og større. Jeg ville gerne være med til at udvikle klubben så vi alle både kunne leve med, og op til disse nye krav der fra omverdenen blev stillet, til gavn for alle.

Gennem arbejdet med klubbens Sundheds-/etiske udvalg blev det konstateret at vi i Danmark havde en meget stor udfordring med colliens populationen og dens genetiske variation der var foruroligende lille. Der har ligget et stort arbejde i at få løst denne opgave på en måde så alle, både klubben, opdrætterne og hvalpekøberne kunne være tilfredse med resultatet. Jeg er stolt over at have været med til dette arbejde så vi idag ikke har den kritiske lille genpulje og heller ikke oplever indavlsproblemer samt matadoravl i det danske collieopdræt.
Klubbens opdrættere har flot taget denne viden til efterretning og de primære problemstillinger der var for Collien i Danmark mener jeg er kommet på rette spor og nu ligger arbejdsbyrden på at sikre klubbens eksistensgrundlag og berettigelse. Vi har igennem de senere år oplevet en finanskrise og et fald i både medlemstal og deltagelse i klubbens afholdte arrangementer.

Jeg håber at kunne bidrage succesfuldt til at vi fortsat kan have en klub der tilbyder en masse forskelligartede aktiviteter så der er noget for alle, både de som ønsker at træne lydighed med deres collie, dem der ønsker at udstille deres collie, dem der deltager i avlsarbejdet og dem der ønsker at lave andre racerelevante tilng med deres collie samt være en klub for dem der ønsker nogle sociale aktiviteter hvor collieinteresserede møder andre collieinteresserede mennesker.
Dette er opgaver som kun kan løses ved at alle medlemmer åbent og positivt samarbejder og at alle hjælper til med at arrangere og støtte op omkring klubbens aktiviteter.
Jeg ønsker at arbejde for at klubben fortsat vil være et naturligt samlingssted for alle Danmarks Collie interesserede mennesker.